OGÓLNY OBRAZ RZECZYWISTOŚCI

Dla Kanta przeżywanie me jest w ogóleobrazowaniem rzeczywi­stości, choćby najbardziej karykaturalnym i sprymity- wizowanym. Wie on wprawdzie, że formy wszelkiego możliwego dla nas doświadczenia określone są stru­kturami przeżywającego podmiotu, nie zaś przeży­wanego obiektu, nie uważa jednak, że budowa per- ceiwng apparatus mogłaby mieć coś wspólnego z rze­czywistością.W Prolegomenach pisze on w § 11: „Gdyby kto miał choćby najmniejsze wątpliwości co do tego, że przestrzeń i czas są określeniami przysługującymi nie rzeczom samym w sobie, lecz samemu tylko ich sto­sunkowi do zmysłowości, to rad bym wiedzieć, w jaki sposób można uznać, że jest możliwe wiedzieć a priori, a więc przed wszelkim zaznajomieniem się z rzeczami, mianowicie, zanim jeszcze są one nam dane, jaką musi być ich naoczność, a to wszak właśnie zachodzi tutaj z przestrzenią i czasem.”

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!