OKREŚLENIE AKTU STWORZENIA

Na określenie aktu stworzenia czegoś nowego filozo­fowie teiści i mistycy średniowiecza ukuli wyraz ful- guratio, błyskawica. Chcieli bez wątpienia wyrazić przez to bezpośredni wpływ niebios, Boga. Jeśli nie za sprawą głębszych, niepodejrzewanych współzależ­ności, to na skutek etymologicznego przypadku, ter­min fulguratio o wiele trafniej oddaje ów proces po­wstawania czegoś przedtem nieistniejącego, niż wszy­stkie uprzednio wymienione wyrazy. Piorun Zeusa jest dla nas, przyrodników, iskrą elektryczną jak inne, jeżeli zaś w niespodziewanym miejscu jakie­goś systemu widzimy rozbłyskującą iskrę, wówczas pierwszą naszą myślą jest, że powstało krótkie spię­cie, nowe połączenie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!