OKREŚLONE NEGOCJACJE

Negocjacje bywają określane jako „wzajemna gra między osobami, w czasie której każdy szuka maksymalizacji własnego interesu” (Woods 1983, s. 11). Autor cytatu sądzi, że w szkole cały dzień upływa na negocjacjach różnego rodzaju. W innej, wcześniejszej pracy pisze on: „negocjacje to życie”. W piśmiennictwie, które relacjonuję, używa się terminu „negocjacje” w ten spo­sób, że wprowadza się rozróżnienie na negocjacje jawne i ukryte. Negocjacje jawne to jest to, co my potocznie nazywamy negocjacjami, czyli dochodzenie do wspólnie uzgodnionego stanowiska przez wzajemne ustępstwa. Negocjacje ukryte to właści­wie w naszym pojęciu walka i próba sił. Negocjacje mogą więc być pokojowe i otwarte lub wrogie i niejawne. By o ich prze­biegu coś rozsądnego orzekać, trzeba rozpoznać względną moc układających się ze sobą stron. Siła i moc są bowiem podstawowym składnikiem wszelkich negocjacji.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!