OKRUTNE OSĄDZENIE

Nawet łubiani nauczyciele mogą przesadzić z ofiarowywaniem bliskości. Jest bardzo trudno rzecz wyważyć i „podawać* siebie i wiedzę o sobie tak, by ciągle zostawić coś tajemniczego. Gdy używa się „siebie** do wywierania wpływu, trzeba przewidzieć, co stanie się wówczas, gdy wszystko „z siebie* czy „o sobie** będzie powiedziane i wyłożone na stół.To samo można ująć w inny sposób: uczniowie traktują nauczycieli podobnie jak rodziców, mogą chcieć bliskości i równości, ale zarazem pragną, by nauczyciele tworzyli pewien dystans i byli jakoś „wyżsi**. Istnieje w tym ambiwalencja, której częstym wyrazem jest fakt, że uczniowie w badanej szkole niby pragnęli bliskości, ale wyrażali poglądy, że nauczyciel, tak jak rodzice, powinien „krótko trzymać**, „ukarać**, „wymagać respektu**. Czasem dość okrutnie sądzili, że wolność, jaką dają nauczyciele, jest rezultatem nie ich przyjacielskiej postawy, ale indyferencji i lenis­twa.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!