OPRÓCZ SYGNAŁÓW WERBALNYCH

Nauczyciele częściej zwracają się do osób, które w klasie mają wyższą niż przeciętna pozycję, są częś­ciej dostrzegane, nadają klasie ton. Niektórzy badacze zwracają uwagę na większą częstotliwość zwracania się do uczniów złych niż do dobrych. Zauważono też zwią­zek między częstotliwością kontaktu nauczyciela z uczniem a miejscem, w jakim uczeń siedzi w klasie.Nauczyciele są zwykle nieświadomi owych istniejących nierówności w kontak­cie werbalnym i na ogół wyrażają przekonanie, że rozmawiają ze wszystkimi ucz­niami jednakowo często.Oprócz sygnałów werbalnych nauczyciel ma także do czynienia z sygnałami niewerbalnymi nadawanymi do niego przez uczniów. Przede wszystkim będą to sygnały powstające przez wyraz twarzy ucznia bą dź przez ruchy jego ciała. J. Jecker i inni (1972) przeprowadzili badania, w trakcie których próbowali wykryć, czy nauczyciele adekwatnie zauważą sygnały niewerbalne nadawane przez uczniów i czy potrafią je interpretować.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!