PARADOKSALNY SKUTEK

Paradoksalnym skutkiem prymatu przyznanego tym procesom, w których wszak uczestniczą też funkcje ludzkiego apa­ratu światoobrazu, była zamiana miejsc obrazu i rze­czywistości: obrazy rzeczy rysowane przez nasz per- ceiving apparatus uważano za rzeczywistość, nato­miast rzeczy prawdziwe za niedoskonałe i przemija­jące cienie doskonałych i nieprzemijających idei. Idealia sunt realia ante rem — to, co ogólne, jest rzeczy­wistością przed rzeczą szczególną. „Idea psa”, z któ­rej tak ślicznie pokpiwał Christian Morgenstern, ma dla idealisty rangę bytu w sobie, któremu przysłu­guje wyższa realność niż jakiemukolwiek żywemu psu czy nawet ogółowi wszystkich żywych psów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!