PLANUJĄC BADANIA

Planując badania, autorzy starali się uwzględnić wcześniejsze ataki antypozyty- wistyczne. Starali się więc zwrócić uwagę na kontekst, w którym wszystko się od­bywa. Badając starano się wziąć pod uwagę możliwie wiele danych uzyskanych różnymi metodami, głównym jednak źródłem informacji była obserwacja posługu­jąca się bardzo rozbudowanym systemem kategoryzacji, który składał się z dwóch podsystemów.Pierwszy podsystem służył do obserwowania uczniów i uwzględniał 10 kate­gorii głównych, a w obrębie nich jeszcze 56 kategorii podrzędnych.Obserwowano wybranych uczniów, robiąc zapis co 25 sekund, przy            czym  przy jednym     zapisie można było użyć kilku kategorii. Kategorie uwzględniały kontaktowanie się d2,iec- ka z dorosłym (jakimkolwiek, który pojawił się w klasie, choć oczywiście najczęś­ciej był to nauczyciel), kontaktowanie się dziecka z rówieśnikami oraz wszystkie działania, jakie dziecko podejmuje.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!