PO DZIŚ DZIEŃ

Jeszcze po dziś dzień nie została bynajmniej prze­zwyciężona przeszkoda, jaką stała się dla wszelkiego ludzkiego dążenia do poznania ufność wobec doświad­czenia wewnętrznego i nieufność wobec wszystkiego, co zewnętrzne. Wszyscy wybitni filozofowie aż do czasów najnowszych byli idealistami. Nowoczesne przyrodoznawstwo zainicjował Galileusz; nie otrzy­mało ono żadnej istotnej pomocy ze strony irilozofii, powstało z nowych zarodków, nie zaś dzięki jakie­muś wskrzeszeniu zgasłej nauki przyrodniczej staro­żytności. Nowe przyrodoznawstwo nie dbało o to, co stworzyły humaniora, te zaś z premedytacją ignoro­wały nową naukę. Tak oto dokonał się rozdział „fa­kultetów”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!