PODEJMOWANE PRÓBY

Kilkakrotnie podejmowano próby określenia, jaki odsetek interakcji werbalnych, mających miejsce w klasie, jest inicjowany przez nauczyciela. Rozpatrzmy przykła­dowo trzy informacje z badań na ten temat. Badania A. Bellacka nad piętnastoma nauczycielami szkół średnich ujawniły, że inicjatywa nauczyciela przejawia się w obrębie tylko niektórych typów zachowań werbalnych odbywających się w kla­sie. Tak przynajmniej jest, gdy zachowania werbalne grupujemy w cztery główne dziedziny wyodrębnione pojęciowo przez Bellacka.W badanych klasach stosunek między ogólną długością (według czasu nagrania) wypowiedzi nauczyciela a wypowiedziami wszystkich uczniów jest jak 3 do 1, jeśli zaś brać pod uwagę liczbę inicjatyw mówienia, to jak 3 do 2.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!