PODKREŚLANY POSTULAT

Autorzy dodają, że rodzice zawsze chcą od nauczycieli, by zwrócili oni specjalną uwagę na potrzeby ich dziecka, zrozumie­li je, uwzględnili jego osobowość, która powoduje takie lub inne jego postępo­wanie. W warunkach amerykańskich zauważono, że rodzice z grup mniejszości narodowych nie proszą nauczycieli, by wyróżniono ich dzieci, ale by były trak­towane równo z innymi dziećmi. Dzieci jako grupa niezwykle mocno podkreślają postulat bycia sprawiedliwym, jako jednostki pragną, by zwrócić na nie uwagę, wyróżnić, zobaczyć każde z nich oddzielnie. Rozsądne dawanie sobie rady z tymi przeciwstawnymi tendencjami nie jest łatwe. Zdaniem amerykańskich badaczy nauczyciele muszą liczyć na doświad­czenie własne, takt i wyczucie sytuacji. Nie mogą oni spodziewać się żadnych rad z zewnątrz, bo nikt nie umie ich sformułować.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!