PODSTAWA WYNIKAJĄCA Z WIEDZY

O niczym, co może być przedmiotem przyrodoznawstwa, nie dowiedzieliśmy się mną niż ta właśnie drogą. Wynika z tego przekonania, że ludzkie uzdolnienia do poznawania rzeczywistości oceniamy inaczej, niż to czynili dotąd epistemologowie. Co się tyczy nadziei na zrozumienie sensu i ostatecznych wartości tego świata. — jesteśmy nader skromni. Niezachwianie nato­miast obstajemy przy przeświadczeniu, że wszystko, co nam donosi nasz aparat poznawczy odpowiada rze­czywistym danym ze świata pozapodmiotowego.Ta postawa teoriopoznawcza wynika z wiedzy, że nasz aparat poznawczy sam jest rzeczą z realnej rze­czywistości — rzeczą, która swą obecną formę otrzy­mała w toku zmagań i przystosowywania się do rze­czy równie rzeczywistych.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!