PODSUMOWANIE BADAŃ

A. Bellack i J. Davitz (1972) podsumowali w następujący sposób swoje badania nad częstotliwością aktów porozumiewania się nauczycieli i uczniów w klasie. „Rola nauczyciela i ucznia jest ściśle zdefiniowana, jeśli chodzi o częstotliwość poszczególnych typów zachowań pedagogicznych. Nauczyciel jest odpowiedzialny za strukturę lekcji, za powodowanie, by uczniowie odpowiadali, i za reagowanie na te uczniowskie odpowiedzi. Głównym zadaniem ucznia jest odpowiadanie na pyta­nia nauczyciela. Od czasu do czasu uczeń reaguje na jakieś poprzednie zachowanie nauczyciela, ale rzadko się zdarza, by reakcja ta zawierała ocenę owego zachowa­nia. Tylko czasem uczeń skłania nauczyciela lub innego ucznia do odpowiadania.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!