PODSUMOWANIE ZACHOWAŃ

Podsumowując różne badania zachodnie, A. Morrison i D. Mcintyre uznali, że charakterystyczne dla demokratycznego stylu kierowania rozproszenie władz)’ po­woduje:a) przyjaźniejszy klimat społeczno-emocjonalny klasy, mniej konfliktów i niepokoju między uczniami, wzrost samooceny i wzajemnego wysokiego oceniania się,b) częstsze interakcje między uczniami, szersze rozprzestrzenienie wśród rówieś­ników możliwości oddziaływania na innych, więcej inicjatywy i więcej osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania (Morrison, Mcintyre 1973, s. 110).Po wczesnym, jeszcze z lat pięćdziesiątych, upojeniu wyższością demokratycz­nego stylu kierowania, potem znacznie ostrożniej budowano generalizacje, coraz bardziej rozszerzając rejestr czynników interweniujących w proces kierowania wy­chowawczego.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!