PODZIAŁ NA DWIE KATEGORIE

Cisza“ była podzielona na dwie kategorie: „cichą interakcję” i „brak interakcji14. „Cicha interakcja przewidywała gestykulowanie, pokazywanie, zaznaczanie, cze­kanie, czytanie dzieciom, słuchanie, jak dziecko czyta. „Brak interakcji” był wów­czas, gdy nauczyciel kontaktował się z kimś, kto przybył do klasy, w ciszy obser­wował lekcję albo wychodził z pokoju.Do badań dobrano 58 klas w taki sposób, by podstawowe parametry nauczycieli wielkość klas były mniej więcej podobne do parametrów w populacji klas tego typu (doboru dokonano na podstawie analizy danych statystycznych). Analiza rezultatów dotyczyła trzech grup spraw: po pierwsze – obrazu inter­akcji między nauczycielami a uczniami, po drugie – stylu nauczania przyjmo­wanego przez nauczyciela, po trzecie – związku między stylem nauczania a re­zultatami uzyskiwanymi przez uczniów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!