POMYŚLNE STANOWISKO

Tak więc wcześnie, jako się rzekło, rozpoznałem nieodzowność „teorii poznania jako zna­jomości aparatów”, zwłaszcza że w etologii wiedza o  ograniczeniach wydolności własnego aparatu per- cepcyjnego jest bardziej jeszcze nieodzowna niż w in­nych dziedzinach biologii.Choć zatem już wcześnie zająłem przemyślane sta­nowisko teoriopoznawcze i choć było dla mnie jasne, że również człowiek posiada wrodzone normy zacho­wania dostępne pytaniom i metodyce przyrodoznaw­stwa, w dążeniach poznawczych powstrzymywałem się skrupulatnie od zajmowania się tymi specyficznie ludzkimi właściwościami i zdolnościami, których struktury wznoszą się na płaszczyźnie kulturowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!