PONAWIANIE CYKLU

Również wielokrotne ponawianie cyklu działań zapewniających uzyskiwanie informacji w krótkich terminach nie powinno pozostawiać żadnych śladów w aparacie fizjologicznym, który ich dokonuje, gdyż swe istotne zadanie powiadamiania na bieżąco orga­nizmu o zmieniających się szybko okolicznościach w jego środowisku aparat ten może spełnić jedynie wówczas, gdy jest w każdej chwili zdolny odwołać dopiero co przesłane doniesienie i zastąpić je innym często przeciwstawnym.Dochodzi nadto wzgląd jeszcze ważniejszy: uodpor­nione na wszelką zmienność organizacje, które udo­stępniają otaczający świat naszemu „zrozumieniu”, za sprawą aktualnych doniesień zmysłowych sta­nowią podłoże wszelkiego doświad­czenia! Ich funkcja poprzedza wszelkie doświadcze­nie i poprzedzać musi, aby stało się ono w ogóle możliwe.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!