POPIERANIE ZWYCIĘZCÓW

Wyrazem fraternizacji jest także pobłażanie w sytuacjach, które inni traktują surowo. Podobną rolę może odgrywać też popieranie zwycięzców. Istotne znaczenie jako technika fraterni­zacji ma lekkie flirtowanie, częste między nauczycielem a dziewczętami ze szkół średnich. „Ponieważ seks jest jedną z najistotniejszych spraw dla najbar­dziej buntowniczych uczennic, może to być duża pomoc w zapewnieniu sobie ich dobrego nastawienia i kooperacji” (Woods 1979, s. 158). P. Woods sądzi, że techniki tej nieświadomie używa wielu nauczycieli. Zdaniem Woodsa element seksu jest wyraźny w grach sportowych. Woods opi­suje zdarzenie, które warto przytoczyć w całości, bo daje on zarazem pewną infor­mację o tym, jak fenomenologowie obserwują i interpretują otaczający świat.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!