PORÓWNYWALNY PRZYPADEK

Właśnie wobec ogromnej rozmaitości tych wszy­stkich aparatur światoobrazu najgłębszego znaczenia nabiera fakt następujący: w tej mierze, w jakiej do­niesienia tych aparatur odnoszą się do tej samej danej środowiska, me są one nigdy ze sobą sprzeczne. Również wspomniana już reakcja zba­czania u pantofelka odwzorowuje, jak zaznaczyłem, „obiektywną daną zewnętrznego świata, która w sposób przedstawia się w naszym nieporówna­nie bardziej zróżnicowanym światoobrazie.Porównywalny z powyższym przypadek, w którym prostsza i prymitywniejsza zwierzęca norma reagowa­nia zmaga się z tą samą najwidoczniej realnością co bardziej zroznicowany ludzki aparat światoobrazu, stanowią: uzdolnienie do wykształcenia reakcji wa­runkowych, występujące najwyraźniej już dość wcze­śnie w filogenezie zwierząt, oraz specyficznie ludzka forma myślowa — przyczynowość.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!