POSŁUGIWANIE SIĘ ANALIZĄ

Badacze posługujący się analizą interakcji uważają, że wiedza uzyskiwana w ten sposób jest wiedzą obiektywną, nie skażoną „przesądem i nastawieniem obserwatora. Oponenci sądzą, że dokładnie tę samą rolę co „przesąd i „nastawie­nie odgrywają wcześniej przygotowane kategorie.Zwolennicy tego typu badań wierzą, że obserwator jest w trakcie swej pracy jakby nieobecny, ma on rolę „muchy siedzącej na ścianie – przyjmuje się, że na nic nie wpływa.To, co stosunkowo najwcześniej wyniknęło z badań flandersowskich, to infor­macje o obciążeniu interakcjami poszczególnych nauczycieli.Ph. Jackson i H. Lahademe stwierdzili, że nauczyciel szkoły podstawowej w Stanach Zjednoczonych musi w ciągu każdego dnia wchodzić w około 100 kon­taktów interpersonalnych, znaczna ich część musi być podejmowana w ograniczo­nym czasie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!