POSZCZEGÓLNE ODNIESIENIE

Poszczególne punktowe doniesienie zmysłowe nie na­daje sit; do tego, ponieważ jest zawsze wieloznaczne. Nie potrafimy ustalić, jak się nazywa pojedyncza gwiazda, która świeci w niewielkiej przerwie w po­krywie chmur; dopiero przy powiększeniu się połaci odsłoniętego nieba, kiedy widzi się na nim kilka gwiazd we wzajemnym układzie przestrzennym, moż­na sprawdzić, czy wzór ten pokrywa się z jakimś okre­ślonym fragmentem w atlasie nieba i zidentyfikować go. Wówczas można też ustalić, jak się nazywa tamta wpierw dostrzeżona gwiazda, o ile jest to gwiazda stała. Gdyby to była planeta, potrzebowalibyśmy je­szcze mnóstwo wiedzy o „gwiaździstych wzorach” w wyższym, czasowym porządku, aby móc ją ziden­tyfikować na podstawie dostrzeżonej „konstelacji”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!