POZNAWANIE I MYŚLENIE

Poznawanie, myślenie i chcenie, i nawet poprzedza­jące je postrzeganie, są to czynności. Zdumiewa, że nasz niemiecki język, tak skądinąd subtelny, gdy cho­dzi o wszelkie głębokie powiązania psychologiczne, nie znalazł lepszego niż Subjekt określenia dla czegoś najbardziej aktywnego i najbardziej teraźniejszego pod słońcem — participium perfecti, imiesłów czasu przeszłego, na dodatek bierny i nijakiego rodzaju! A jak to się dzieje, że oto ze słowa Subjekt, które oznacza podłoże wszelkiego przeżywania, poznania i wiedzy, wywodzi się przymiotnik „subiektywny”, w Wielkim Leksykonie Brockhausa opatrzony znacze­niem „uprzedzonego, pełnego przesądów, zależnego od przypadkowych ocen”? I skąd się bierze najoczywi- ściej przeciwstawna i komplementarna wobec takiej deprecjacji tego, co subiektywne, wysoka ocena, jaką nasz język potoczny przypisuje znaczeniu słów „obie­ktywny” i synonimicznego „rzeczowy”?

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!