PRACA I OSIĄGNIĘTY SUKCES

Uczniowie pracują i osiągają sukcesy sami. Klasa bywa oceniana czy chwa­lona za to, co robi się wspólnie, ale to, co wspólne, bywa zwykle sumą działań indywidualnych, a nie współdziałaniem wymagającym wspólnoty i kooperacji.Nauczyciel jest centralną osobą w klasie, określa sam, co ma się dziać, ma dużą autonomię w podejmowaniu decyzji.Dominacja nauczyciela jest najbardziej oczywista w sprawie nauczania. Przez większość czasu nauczyciel omawia i sprawdza pracę uczniów itp. Rzadko ucznio­wie uczą się wzajemnie od siebie, rzadko też podejmują wobec nauczyciela inter­akcje, które miałyby prowadzić do uczenia się. Gdy uczniowie pracują w grupach, pracują raczej obok siebie niż razem i robią to, co polecił nauczyciel.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!