PRÓBA WYJAŚNIENIA

Nam wszystkim, zwłaszcza nam Niemcom, od dzie­ciństwa, każdym słowem naszych nauczycieli i na­szych wielkich poetów, wpajano zasadnicze nastawie­nie platońsko-idealistyczne tak gruntownie, że jest ono dla nas samo przez się zrozumiałe. Kiedy mu się jednak raz wreszcie do głębi zdziwić, wówczas narzu­ca się pytanie, jakież to powody mogły sprawić, że takie mnóstwo ludzi poważnie i usilnie ubiegających się o poznanie widziało stosunek pomiędzy światem fenomenalnym i realnym najzupełniej opaczne. Chciałbym poważyć się na próbę wyjaśnienia, jak zrodził się ten paradoks. Odkrycie własnego Ja, po­czątek refleksji, musiało być w dziejach ludzkiego myślenia cezurą historyczną. Nie bez racji określono człowieka jako istotę myślącą refleksyjnie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!