PROBLEM ROZUMIANEJ STRATEGII

Okazało się, że projekty te budziły opór nauczycieli, nawet gdy zgadzali się oni z poglądami leżącymi u ich podstaw. Opór związany był z faktem, iż nowe sytu­acje – bez względu na to, czy korzyści z nich płynące uzna się za realne, czy za wąt­pliwe – wymagałyby wypracowania nowych strategii przetrwania, bo te dotychczas istniejące nadają się do takiej „sceny“, w której nauczyciel ma pewność, że jego „wy- stęp“ jest oglądany tylko przez dzieci, a nie przez inne krytyczne oczy dorosłych.Prawdopodobnie problem tak czy inaczej rozumianej strategii przetrwania musi często pojawiać się w świadomości badaczy zorientowanych fenomenologicznie, bo na przykład Robert A. Stebbins (1977) opisał na podstawie swych obserwacji syn­drom nastawień i zachowań nauczyciela, nazwany ograniczeniem się do nadzoro­wania.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!