PROCESY I MUTACJE

Wskutek pro­cesów mutacji i rekombinacji, naszkicowanych tutaj nader zwięźle i w maksymalnym uproszczeniu, ze­wnętrzna postać fenomenalna organizmów wyższych, tak zwany fenotyp, nigdy nie jest w pełni niezmien­nicza.Częstotliwość i zakres tych zmian nie są ilościowo takie, by zagrażały zdolności przetrwania gatunku przez wytwarzanie niezdatnych do życia monstrów, ale też bynajmniej nie zawsze są to zmiany korzystne dla dotkniętych nimi osobników. Przeciwnie ponie­waż wszystkie te drobne i bardzo drobne zmiany, spo­wodowane przez mutację i rekombinację materiału dziedzicznego, są najzupełniej nieukierunkowa- ne, skutkiem ich bywa najczęściej zmniejszenie wido­ków danego indywiduum na uzyskiwanie energii i na przetrwanie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!