PROLEGOMENA TEORIOPOZNAWCZE

„Kamieniem węgielnym metody naukowej jest postu­lat obiektywności przyrody” (,,La pierre angulaire de la methode scientifiąue est le postulat de l’objectivite de la naturę”) — pisze Jacąues Monod w swej słynnej książce Le Hasard et la Necessite (Przypadek i ko­nieczność). Następnie stwierdza on, że bogactwo przed- kartezjańskiej i przedgalileuszowskiej myśli filozoficz­nej „wymagało jeszcze surowej cenzury ustawionej przez postulat obiektywności” („il fallait encore l’au- stere censure posee par le postulat d’objectivite’’).Trzeba sobie wyraźnie uświadomić, że w obu tych zdaniach zawarte są dwa postulaty, z których jeden dotyczy przedmiotu badania, drugi zaś skierowany jest do badacza. Po pierwsze, jeśli nasze badanie ma mieć w ogóle sens, trzeba oczywiście zakładać realną egzystencję tego, co zamierzamy badać. Po drugie jed­nak, trzeba też postawić pewne wymagania badaczowi, a wcale niełatwo jest je sformułować.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!