PRZEBIEG PRZYSTOSOWANIA

Drugim pojęciem, które każe nam wprowadzić zna­jomość przebiegu przystosowania jest pojęcie wie­dzy. Już w słowie „przystosowywać się” tkwi impli­cite założenie, że proces ten wytwarza jakąś odpowiedność pomiędzy tym, co się przystosowuje i tym, do czego zachodzi przystosowanie. System żywy do­świadcza tą drogą czegoś z rzeczywistości zewnętrz­nej, coś się na nim lub w nim „odciska”. Owym czymś jest właśnie informacja o odnośnych danych ze­wnętrznego świata. „Informacja” znaczy dosłownie: „odciśnięcie w”!Użycie tutaj tego słowa w znaczeniu zaczerpniętym z języka potocznego może prowadzić do nieporozu­mień, ponieważ teoretycy informacji wiążą je z in­nym, o wiele szerszym pojęciem.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!