PRZY KAŻDYM PODZIALE

Przy każ­dym podziale komórki zakodowanie replikuje się dzięki temu, że podwójna nić cząsteczki kwasu nuklei­nowego rozpada się na połowy, z których każda wnet dopełnia się do nici podwójnej, „wyszukując” wolne nukleotydy i wiążąc je ze sobą w kolejności odpowia­dającej odszczepionej nitce połówkowej. W ten spo­sób znów powstaje za każdym razem nić podwójna, złożona z jednej części starej i jednej uzupełniającej nowej. Ciągłość dziedziczenia polega więc na ciągłości materialnej z tym jednak, jak powiada Weidel, „ogra­niczeniem, że z pokolenia na pokolenie przekazuje się tutaj pewna określona, z materią związana struktur a”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!