PRZY OKAZJI NEGOCJACJI

Przy okazji negocjacji pojawia się wzajemne porozumiewanie się uczniów prze­ciwko nauczycielowi, ale także robocze porozumiewanie z nauczycielem, czasem zawieszenie broni. Często u podłoża negocjacji brak jest dobrej woli, a zamiast niej pojawia się tendencja do poniżenia przeciwnika.Pojęcie negocjacji w znaczeniu używanym przez interakcjonistów wywodzi się z pracy A. Straussa (1964), dotyczącej stosunków społecznych w szpitalu psychia­trycznym. Negocjacjami nazwano tu sposób, w jaki powoli dochodzono – startując od formalnie obowiązujących, ale nie dostosowanych do życia przepisów – do wza­jemnie dających się zaakceptować reguł możliwych do przyjęcia przez wszystkie zainteresowane strony.Patrząc na sprawę z punktu widzenia dziecka, można powiedzieć, że do nego­cjacji się dorasta.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!