PRZYJĘCIE INFORMACJI

Żaden z nich nie jest po przyjęciu nowej informacji taki sam, jak przed tym przyrostem. W miarę jak zdobywają one nową wiedzę rosną szanse zdobywania energii przez każdy z nich, a tym samym również prawdo­podobieństwo uzyskiwania dalszej wiedzy.Istnieją też wszakże najzupełniej innego rodzaju zdol­ności uzyskiwania wiedzy. Tak jak przystosowanie stworzyło struktury cielesne służące zdobywaniu i użytkowaniu energii, tak też wytworzyło ono struktury, których funkcja polega na uzyskiwaniu spożytkowaniu informacji, wiedzy, mianowicie wie­dzy o okolicznościach zachodzących w danej chwili w otaczającym organizm świecie i wyma­gających natychmiastowego wzięcia ich pod uwagę.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!