PRZYRODNICZA ODPOWIEDŹ

Kant był najwyraźniej przeświadczony, że przyrod­nicza odpowiedź na to pytanie jest pryncypialnie nie­możliwa. W fakcie, iż formy oglądu i kategorie my­ślenia nie są ukształtowane przez doświadczenia in­dywidualne, jak to sądzili empiryści, na przykład Hume i inni, Kant widział nieuchronnie najzupełniej przekonywający dowód, że są one „koniecznością my­ślenia i że tym samym w ogóle nie „powstały” we właściwym sensie, lecz właśnie są dane a priori.Niedostępna wielkiemu myślicielowi była ta odpo­wiedź na zacytowane wyżej pytanie, która dla bio­loga obeznanego z faktami ewolucji jest tak oczywi­sta.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!