PRZYRODNICZY WIZERUNEK CZŁOWIEKA

Wszelako ta najwyższa jednia też jest i pozo­staje żywym systemem, którego fundamen­tem i podstawą konstrukcji są prostsze zdolności tego, co żywe. I choć ta systemowa jednia wznosi się nie­botycznie ponad wszystkie inne nam znane, to prze­cież dzieli z nimi nieuniknione przeznaczenie: jak wszelkie systemy żywe, również duch człowieczy, a wraz z nim kultura ludzka, podlega zakłóce­niom. I on, i ona mogą zachorzeć. Tak przeto przyrodniczego wizerunku człowieka domaga się nie tylko badacz, lecz także — z innych powodów, ale jeszcze usilniej — lekarz.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!