PRZYROST WIEDZY

Przyrost wiedzy osiągany przez genom, który do­konuje prób i zachowuje to, co najodpowiedniejsze, sprawia, jak to już wspomniałem w „Prolegomenach teoriopoznawczych” (s. 38), że w systemie żywym powstaje odwzorowanie realnego świata ze­wnętrznego. Donald MacKay ukuł na określenie tego rodzaju wiedzy termin „informacja odwzorowująca”. Powstający w ten sposób obraz jakiejś danej środo­wiska jest, by tak rzec, negatywem rzeczywisto­ści, można go porównać z gipsowym odlewem monety. Jakub von Uexktill powiada w swym pięknym obrazo­wym języku, że organizm znajduje się w „kontra­punktowym” stosunku do środowiska.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!