PRZYSTOSOWANIE

Dla czytelnika interesującego się teorią informacji zaznaczę, że pojęcie, o które chodzi tutaj pod słowem informacja można by, jak to pokazał B. Hassenstein, zdefiniować również w terminach tej teorii. Trzeba by wówczas powiedzieć ewentualnie, że przystosowa­nie jest przyrostem transinformacji zachodzącej po­między organizmem a jego środowiskiem. Przy­rost ten sprawiają procesy wewnątrz organizmu, na­tomiast środowisko nie ulega przy tym zauważalnej zmianie. Można by ujmować taki przebieg jako szczególny przypadek powstawania korespondencji w ro­zumieniu Meyer-Epplera, pomyślanej jednak jako asymetryczna czy też jednostronna w tej mierze, że powodują ją zmiany w jednym tylko z obu korespon­dujących na koniec systemów. Jak widać, teoria infor­macji wysławia się w sposób nie bardzo nadający się do opisu procesów życia.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!