RODZAJ POSTĘPOWANIA

Tego rodzaju postępowanie często przynosi nauczycielowi dużą popularność, choć pojawia się tu niebezpieczeń­stwo, że uczniowie mogą próbować wygrywać jednego nauczyciela przeciwko innym. Starsi nauczyciele stosują czasem inną formę fraternizacji, lekko zaznaczając swój dystans do wymagań dyrekcji czy do tego, co robią inni nau­czyciele.Pewien rodzaj dowcipkowania bywa również formą fraternizacji. W warun­kach brytyjskich tzw. męskie kawały mają szanse zjednać chłopców buntowni­czo nastawionych do szkoły. Częste odwoływanie się do wspólnych doświad­czeń przy omawianiu spraw lekcyjnych, nawiązywanie do tego, co wszyscy zwykli oglądać w telewizji, albo do ostatnich wydarzeń sportowych również może być traktowane jako fraternizacja. Do tej samej kategorii można też zali­czyć pewien sposób rozmawiania z uczniami, który u nas nazwano by „na ludzie“ – związany z nim jest brak obawy przed mówieniem do uczniów o włas­nych doznaniach, wrażeniach czy przemyśleniach.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!