RZADKIE PRZYPADKI

Rzadkie były przypadki, by – tak jak w badaniu R. Spauldinga (1965) – zbudowano system kategorii, który pozwalałby na wyod- rębn enie celu i podstawy dezaprobaty, jak również metody jej wyrażania.Mimo że styl kierowania i jego składowe, które wspominaliśmy wyżej, były wielokrotnie badane, rezultaty długo były niejednoznaczne. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ stylu ujmowano, uwzględniając cel, jaki wycho­wawca pragnie osiągnąć: krótkodystansowy czy długodystansowy. Za bardziej sto­sowne dla osiągnięcia długodystansowych celów wychowawczych uznano kierowa­nie demokratyczne, często, choć nie zawsze, także skuteczne w realizacji krótko- dystansowych celów wychowawczych.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!