SAM CZŁOWIEK

Zrozumie­nie, że człowiek sam jest zwierciadłem, w którym przez które dokonuje się odwzorowanie rzeczywi­stości, wywarło, co łatwo pojąć, dogłębny wpływ na wszystkie inne ludzkie funkcje poznawcze: wszystkie one razem znalazły się na wyższej płaszczyźnie inte­gracji. Również obiektyzacja, o której była mowa na s. 32 i która jest wstępną przesłanką wszelkiej nauki, stała się możliwa dopiero dzięki temu zrozu­mieniu. Temu największemu z odkryć, jakich dokonał czło­wiek w dziejach swego ducha, towarzyszył trop w trop największy i najbardziej brzemienny w skutki błąd: zwątpienie o realności świata zewnętrznego. Może być, że to właśnie wielkość odkrycia, wstrząs, jaki spowo­dowało, kazały naszym przodkom zwątpić o tym, co najbardziej oczywiste.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!