SCENICZNY MECHANIZM

Ale obiekcje te kolidują z sytuacją w klasie, ponieważ uczniowie powinni wierzyć, bez wgłębiania się w sprawę, że eksperyment prowadzony w trakcie lekcji jest prawdziwy i weryfikuje hipotezę. Sharon proponuje rozwiązanie, przypomina o  tym, że to wszystko „umowne”, że mamy do czynienia z wiedzą „zimną” i że chodzi o  to, by wykonać, co każą. Ale jej odezwanie się trochę za mocno odsłania sceniczny mechanizm tego wszystkiego. Sharon bowiem odwołuje się do uprzedniej wiedzy nau­czycielki, która wie, jak ma być i nie traciłaby czasu, gdyby to, o co chodzi, miało się nie udać. Sharon wyjawia, że rzecz jest wyreżyserowana, by dać rezultaty, o które chodzi nauczycielce. Jej wypowiedź zagraża samej sytuacji. Jako taka spotyka się z krytyką ze strony nauczycielki, która potem zresztą próbuje wytłumaczyć sens i korzyści uczenia się przez, odkrywanie. Ale, jak widać, nie zaprzecza ona temu, co mówi Sharon.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!