SFORMUŁOWANIE TREŚCI

Musi ona starać się o sformułowanie teorii poznania opartej na biologicznej i filogenetycz­nej znajomości człowieka i równocześnie o zaprojekto­wanie wizerunku człowieka odpowiadającego tej teorii. Oznacza to, że usiłuje się uczynić ducha ludz­kiego przedmiotem obserwacji przyrodoznawczych, co jest przedsięwzięciem, które wielu humanistom wyda się co najmniej przekroczeniem kompetencji przyro­doznawstwa, „biologizmem”, jeśli nie wręcz bluźnier- stwem. Na to wypada odrzec, że wgląd w układ dzia­łania funkcji fizjologicznych, uzyskany na drodze przyrodoznawczej, nie uchybia walorom zdolności wyższych, dla których te funkcje są podstawą.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!