SKUPIENIE UWAGI NA SPRAWIE

Tu skupimy uwagę tylko na pierwszej sprawie. Jaki więc obraz interakcji między nauczycielem a uczniami wyłania się z badań?Badanie potwierdziło wcześniejszą wiedzę o znacznej asymetrii kontaktów – „typowy” nauczyciel spędza większość czasu lekcyjnego, kontaktując się z ucznia­mi, ale z punktu widzenia indywidualnego ucznia kontakt ten jest niezmiernie krót­ki. Widoczna jest duża indywidualizacja w podchodzeniu do dzieci.Jeśli chodzi o sposób wykorzystywania czasu, to interakcje związane z realiza­cją zadań, nauczaniem i uczeniem się obejmują około 3/5 całego czasu.W przeciwieństwie do wyników badań amerykańskich, relacjonowanych wcześ­niej, nauczyciel mniej więcej tę samą ilość czasu poświęca na kontakt z uczniami dobrymi, średnimi i złymi, z tym że na najsłabszych zwraca nieco więcej uwagi.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!