SOCJALIZACJA

Zabieg zmierzający do tego, żeby uczniowie zaakceptowali wzorce lansowane przez szkołę. W pewnych szczególnych przypadkach prywatnych szkół brytyjskich socjalizacja może być ułatwiona przez fakt, że dzieci są już uprzednio przez rodziców przygotowane do zaakceptowania norm szkoły. W zwykłych szkołach brytyjskich socjalizacja nie przebiega łatwo, ponieważ, zdaniem Woodsa, społe­czeństwo brytyjskie jako całość nie wychowuje dzieci w kulcie znacznego podpo­rządkowania. W „świecie pozaszkolnym bywa ceniona inicjatywa, aktywność i in­dywidualizm, szkoła zaś premiuje usłużność, grzeczność, posłuszeństwo i konfor­mizm. Socjalizacji służą tzw. techniki uśmiercania, polegające na tym, by ostentacyjnie nie zwracać uwagi na te aspekty osobowości młodego człowieka, któ­re nie są zgodne z rolą dobrego ucznia.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!