SPOŚRÓD PYTAŃ

Spośród pytań dotyczących realizacji zadań więk­szość to pytania o fakty oraz pytania zamknięte o problemy i poglądy. Jeśli przyj­miemy, że pytania związane z zadaniem stanowią 100%, to wśród nich pytania ot­warte o problemy i idee stanowią tylko ok. 10%.Wśród zdań oznajmujących wypowiadanych przez nauczycieli tylko 21% jest związanych z zadaniem, 52% z nadzorem nad dziećmi, zaś 27% zdań odnosi się do czynności rutynowych. M. Galton uważa, że wypowiedzi skłaniające do myślenia, stymulujące, związa­ne z poszukiwaniem stanowią tylko małą część wszystkich zdań oznajmujących wypowiadanych przez nauczyciela. Gdy dodaje się pytania problemowe do zdań oznajmujących dotyczących idei, okazuje się, że wszystkie one razem stanowią tyl­ko 5,3% ogółu wypowiedzi nauczyciela.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!