STOPIEŃ ZRÓŻNICOWANIA

Nie tylko są w rozmaitym stopniu zrozmcowane, zależnie od swego poziomu roz­woju, i odwzorowują różne ilości szczegółów środo­wiska; rożne formy zwierzęce są też „zainteresowane” ardzo rożnymi aspektami pozapodmiotowych realiów Dla pszczoły miodnej ważna jest stałość barw, ponie­waż musi ona być w stanie rozpoznać określony gatu­nek kwiatów według stale mu towarzyszącej barwy przedmiotowej; dla kota, który poluje w mroku, bar­wa jest całkiem irrelewantna — kotu potrzebne jest obre widzenie ruchu; sowa musi umieć dokładnie zlokalizować akustycznie szelest myszy itd., itp.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!