STRATEGIE NAUCZYCIELI

Fragment poprzedniego rozdziału poświęcony negocjacjom rozpocząłem stwier­dzeniem, że „negocjacje” stanowią, zdaniem wielu fenomenologów, główny, może najważniejszy termin do opisu zachowań ludzi pozostających w interakcjach. Nie­stety, zupełnie takie same określenie znaleźć można na temat strategii. P. Woods twierdzi, że pojęcie strategii „coraz częściej zaczyna być traktowane jako centralne pojęcie w całym podejściu interakcjonistycznym”. Jest ono zresztą traktowane nie­zwykle szeroko, skoro strategie definiuje się po prostu jako „sposoby osiągania celu” (Woods 1983, s. 9).M. Hammersley sądzi, że „pojęcie strategii to dobry przykład niedorozwoju teo­retycznego.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!