STRONY BIORĄCE UDZIAŁ W NEGOCJACJACH

Strony biorące udział w negocjacjach mają różniące się interesy, a przynajmniej tak je postrzegają (gdy ktoś z daleka patrzący powie, że interesy te są w spólne, ma to niewielkie znaczenie dla konkretnego „tu i teraz” w klasie).Gdy mowa o stronach w negocjacjach, nie musi to zawsze oznaczać przeciwsta­wienia nauczyciel – uczniowie. Wśród uczniów bowiem także pojawia się klasycz­ny konflikt dotyczący różnic interesów między jednostką a grupą Wyraża się on pytaniem: , Jak jednostka może zmaksymalizować własny zysk, a zarazem uniknąć konfliktu ze wszystkimi innymi zaangażowanymi w to samo przedsięwzięcie?” (Woods 1980, s. 15).Negocjacje zakładają poszukiwanie zgodności. To, co dzieje się w klasie, jest polem gry lub walki, w czasie której obie strony, szukając zgodności, starają się zmaksymalizować własne zyski. Po to, by gra się rozpoczęła, muszą zostać zaak­ceptowane pewne reguły wejściowe.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!