STYL KIEROWANIA

Skoro strategie są sposobami uzyskiwania celów, styl kierowania stosowany przez nauczyciela może być omówiony w rozdziale o strategiach. To stwierdzenie musi się tu znaleźć, mimo że zdaje się być oczywiste. Świadczy ono o eklektycz­nych skłonnościach autora tego opracowania, bo szanujący się ortodoksyjny inter- akcjonista symboliczny nie używa określenia „styl kierowania”, nie może się więc on wypowiadać na temat tego, czy styl rozpatrywać jako strategię. Styl kierowania jest określeniem występującym w pozytywistycznie zorientowanym nurcie flander- sowskim, ale przecież nie sposób go w tej pracy pominąć. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stworzono liczne zestawy katego­rii dotyczące pracy organizatorsko-kierowniczej nauczyciela.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!