SZCZEGÓLNIE WYRAŹNIE

Szczególnie wyraźnie dało się to zjawisko zauważyć tam, gdzie trzeba było nauczyć pewnych określonych, konkretnych wiadomości lub zdobyć sprawność liczenia, pisania czy czytania. Przy formalnym stylu wykonano więcej pracy, uzyskano więc lepsze wyniki.Bennett uznał, że „nauczanie formalne spełnia swe cele tam, gdzie chodzi o  przyrost wiedzy bez negatywnego wpływu na społeczny i emocjonalny rozwój uczniów, podczas gdy nauczanie nieformalne iylko w pewnym stopniu daje pozy­tywne rezultaty w tych obu dziedzinach, ale powoduje gorsze rezultaty w sferze dydaktycznych osiągnięć ucznia (Bennett 1976, s. 162). Książka, w której N. Bennett przedstawił w 1976 r. wyniki swych badań, była wielokrotnie cytowana, gdyż ukazała się wówczas, gdy spór o charakter szkoły do­tykał w istotny sposób spraw w niej omawianych. Badania skłaniały do konkluzji, że nauczanie progresywistyczne,

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!