SZTUKA PRZETRWANIA I GRA SAMYM SOBĄ

Spójrzmy teraz na interesującą próbę całościowego opisu strategii używanych przez nauczyciela w klasie. Jest to opracowany przez P. Woodsa (1979) zestaw „strategii przetrwania” (w oryginale survival strategies).Woods uważa, że nauczyciele przystosowują się do sytuacji i zadań, jakie przed nimi stoją, przez stworzenie i stosowanie strategii przetrwania. Przetrwanie wyma­ga panowania czy kontroli nad sytuacją, nie jest jednak tożsame ze sprawowaniem kontroli. Istnieje dużo innych możliwych zachowań. Woods wymienia osiem róż­nych strategii przetrwania. U niektórych nauczycieli troska o to, jak przetrwać, dominuje nad ich działalnością, nie mają oni wtedy ani czasu, ani energii na za­interesowanie się nauczaniem. Inni nauczyciele stosują strategię przetrwania po to, by dopiero stworzyć właściwe warunki do nauczania. Ta druga ewentualność wy­stępuje częściej. Ważne w tym wszystkim jest to, aby poprzez pozory innych ce­lów widzieć, jak ważny jest dla nauczyciela jeden cel: przetrwanie. A oto lista strategii przetrwania.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!