TENDENCJE NAUCZYCIELI

Nauczyciele mają tendencje do nadawania struktury dyskusjom grupowym. Sporo tu pytań otwartych, co powo­duje, że grupy dzieci mogą formułować alternatywne odpowiedzi.Nauczyciele o zmiennym stylu (50% ogółu badanych).Delamont, krytykując projekt ORACLE z pozycji etnometodologicznej, zwraca uwagę, że badania nie dają odpowiedzi na pytania, dlaczego nauczyciele różnią się w zachowaniu i dlaczego przybierają różne style. Delamont uważa, że style wykryte przez M. Galtona mają charakter tautologiczny. Skoro w kategorie obserwacji wprowadziło się jako ważną różnicę to, czy nauczyciele kontaktują się raczej z całą klasą raczej z małą grupą czy raczej z jednostką, nic dziwnego, że trzy główne style tym się właśnie różnią – różnym rozkładem proporcji interakcji w stosunku do różnego typu audytorium (Delamont 1984, s. 14).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!