TRUDNOŚĆ MÓWIENIA O CELACH

Woods, na przykład, zdaje sobie sprawę ze skomplikowania problemów strategii. Wie, że pewne cele mogą być głoszone po to, by ukryć inne, istotniejsze, że mogą być cele wewnątrz celów, cele ukryte, czekające na okazję itp. Zdaje on sobie sprawę, że cele wychowania i nauczania są na ogół ogromnie złożone, a co za tym idzie, strategie też muszą być złożone, strategie prowadzące do celów krót­koterminowych mogą kolidować ze strategiami wiodącymi do celów dalekosięż­nych, że strategie są zwykle rezultatem wyboru między chęciami i marzeniami a możliwościami. Zlaniem Ph. Jacksona (1968) trudność mówienia o celach nauczyciela związana jest z tym, że zadania, jakie równolegle musi realizować każdy nauczyciel, są bar­dzo różnorodne.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!